Hoạt động Âm Nhạc Khối 4 tuổi Trường Mầm Non Cẩm Đình

NDTT: Dạyhát: Dạy hát nâng cao "Chuột trộm trứng" (Rock,Rap)

NDKH: Nghe hát "Hoa Thơm bướm lượn