Sáng ngày 11/5/2020, trường MN Cẩm Đình đón trẻ quay lại trường với sự vui mừng và hớn hở của các em học sinh.

Nhà trường đã chuẩn bị rất đầy đủ cả về thể chất và tinh thần cho trẻ để trẻ quay lại trường an toàn, theo phương án và kịch bản của nhà trường.,

1 số hình ảnh  chuẩn bị:

 

 

Và 1 số hình ảnh đón trẻ tại 2 sảnh của nhà trường: