Ngày 10/5/2020, sau khi được sự chỉ đạo của cấp trên , trường MN Cẩm Đình tổ chức phương án 2 cho học sinh đi học trở lại và cũng diễn tập phương án để chuẩn bị tinh thần đón trẻ.

 

 Sau buổi diễn tập được sự phân công của BGH nhà trường, đồng chí nhân viên y tế diễn tập phương án tình huống khi trẻ bị ho, sốt, khó thở tại phòng cách lý của nhà trường