ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG MẦM NON CẨM ĐÌNH

 

 

THÔNG BÁO

THỜI GIAN ĐÓN TRẺ ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023

 

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non Cẩm Đình

 

Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 2475/SGDĐT-VP ngày 23/8/2022 của Sở Giáo dục Đào tạo Về việc tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023.

 Trường mầm non Cẩm Đình trân trọng thông báo tới Quý phụ huynh và các bé lịch đón trẻ đến trường và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 như sau:

*Thời gian đón trẻ đến trường: Từ ngày 29/8/2022 (Thứ hai)

Buổi sáng:

                   + Giờ đón trẻ: Từ 6 giờ 45 phút đến 8 giờ 00 phút.

+ Giờ trả trẻ: Từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 00 phú

Buổi chiều:

                   + Giờ đón trẻ: Từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 30 phút.

 + Giờ trả trẻ: Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

*Thời gian tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023: Từ 7giờ 30phút ngày 05/9/2022.

 

Trân trọng thông báo tới Quý phụ huynh và các bé!

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Kiều Thị Thủy