Chiều ngày 10/5/2020 trường MN Cẩm Đình tổ chức tổng vệ sinh toàn trường để chuẩn bị đón học sinh quay lại trường

Sau đây là 1 số hình ảnh: