Cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Cẩm Đình hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu nhân đạo 7/4

Cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Cẩm Đình hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu nhân đạo 7/4