UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG MN CẨM ĐÌNH

       Số: 04/KH-MN

                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

        Cẩm Đình ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

 

Căn cứ vào công văn số 564/PGD&ĐT Phúc Thọ ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc  nghỉ tết nguyên đán Canh tý 2020;

 Trường mầm non Cẩm Đình xây dựng kế hoạch nghỉ tết nguyên đán như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ TẾT:

1. Đối với học sinh:

-.Nghỉ tết 08 ngày liên tục từ thứ Tư ngày 22/01/2020  tức là ngày 28 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Canh Tý tức thứ Tư ngày 29/ 01/ 2020 )

2. Đối với giáo viên: Nghỉ tết 08 ngày liên tục từ thứ Tư ngày 22/01/2020  tức ngày 28 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Canh Tý tức thứ Tư ngày 29/ 01/ 2020 )

II. NHỮNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN:

1. Trước tết:

- Chỉ đạo CB,GV,NV thực hiện đúng quy chế chuyên môn, nề nếp học tập không lơ là dã đám vào những ngày trước và sau tết.

- Ngày 03 /01/2020 họp hội đồng nhà trường triển khai công văn công văn số 564 /PGD&ĐT Phúc Thọ ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc  nghỉ tết nguyên đán Canh Tý đến 100% CB,GV,NV.

          - Các nhóm lớp tổng vệ sinh, kiểm kê tài sản, niêm phong phòng học trước khi nghỉ tết.

- Bộ phận nhà bếp vệ sinh cọ sạch đồ dùng nhà bếp niêm phong bếp.

- Nhà trường triển khai CB,GV,NV tuyên truyền tới phụ huynh, người thân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông , không tham gia đua xe, cổ vũ trái phép, không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội, không tàng chữ, vận chuyển đốt pháo nổ hoặc các trò chơi nguy hiểm khác.

- Nhà trường phối hợp với công an xã nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường

          - Phân công lịch trực tết đủ 3 thành phần Cán bộ; Giáo viên; Nhân viên.

          (Có lịch cụ thể )

          2. Trong tết: Quán triệt 100% CB,GV,NV nghiêm túc trực tết theo đúng lịch, đúng thời gian trực, ghi chép và ký sổ trực đúng quy định

- Phối hợp với công đoàn thăm hỏi, chúc thọ tứ thân phụ mẫu CB,GV,NV trong trường

          3. Sau tết: Ngày 30/ 01/2020 ( tức thứ Năm ngày mùng 6 tháng giêng năm Canh Tý) 100% CB,GV,NV ra lớp thực hiện nghiêm tục nề nếp dạy học và làm việc bình thường.

- 8h30 các nhóm lớp báo cho tổ trưởng và tổ trưởng phản ánh công tác trước, trong và sau tết về đời sống CB,GV,NV nề nếp số lượng trẻ…cho BGH

- 9h00  Hiệu trưởng phản ánh tình hình trước trong sau tết  tại trường Tiểu học Võng Xuyên B.

          Trên đây là kế hoạch triển khai tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Trường MN Cẩm Đình.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Lưu VT.

 

Hiệu trưởng

 

 

Đặng Thị Vân Thủy

 

 

 

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT

Từ ngày 22/01 - 29/02/2019

(Ngày 28/ 12 năm Kỷ hợi đến ngày mùng 06/01 Năm Canh Tý )

 

TT

NGƯỜI TRỰC

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

      Trực ngày

Ghi chú

1

Vũ Thị Hằng

NVND

0986924821

22/01/2020 ( DL)

28/12/2019 (ÂL)

 

Vũ Thanh Hương

GV

0977258950

Lê Thị Bích Hường

GV

0356967249

Lê Thị Thúy

GV

0972217498

Đào Đình Cẩn

Bảo vệ

0367485064

2

Nguyễn Thị Thu Hương

GV

0986139974

23/01/2020 ( DL)

29/12/2019 (ÂL)

 

 

Nguyễn Thị Sinh

GV

0979542830

Lê Thị Thơm

NVYT

0386540228

Đào Công Tuấn

Bảo vệ

09486668034

3

Khuất Thị Mai

Phó. HT

0338820164

 

 

24/01/2020 ( DL)

30/12/2019 ( ÂL)

 

Nguyễn Thị Kim Dung B

GV

03630321381

Đào Thị Nga

GV

0386668768

Đào Đình Cẩn

Bảo vệ

0367485064

4

Đặng Thị Vân Thủy

Hiệu trưởng

0968982069

25/01/2020 ( DL)

01/01/2020 (ÂL)

 

Phan Thị Lan Anh

GV

0916478057

Nguyễn Thị Hà

NVND

01686337208

Nguyễn Thị Phượng

NVND

0386337208

Đào Công Tuấn

Bảo vệ

09486668034

5

Nguyễn Thị Oanh

P. Hiệu trưởng

01644703270

26/01/2020 ( DL)

02/01/2020 (ÂL)

 

Nguyễn Thị Thanh Dung

GV

0383976336

Nguyễn Thị Vân

GV

0983451792

Đào Đình Cẩn

Bảo vệ

0367485064

6

Nguyễn Thị Kim Dung A

GV

01664248776

 27/01/2020 ( DL)

 03/01/2020 (ÂL)

 

Nguyễn Thị Đào

GV

01272180678

Đặng Thị Hải Yến

NVND

0915090863

Đào Công Tuấn

Bảo vệ

09486668034

7

Nguyễn Thị Châm

GV

0989988124

28/02/2020( DL)

04/01/2020 ( ÂL )

 

Dương Thị Ngọc Ánh

GV

0941971306

Dương Thị Huyền

GV

0977258950

Đào Đình Cẩn

Bảo vệ

0367485064

8

Nguyễn Kim Dung

GV

0989589065

29/01/2020 ( DL)

05/01/2020 (ÂL)

 

Bùi Thị Hồng Chính

GV

0983351508

Nguyễn Thị Huệ

GV

0976674640

Vũ Thị Thảo

GV

0989470907

Đào Công Tuấn

Bảo vệ

09486668034

 

Người lập

 

 

                    Nguyễn Thị Oanh

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đặng Thị Vân Thủy