Ngày 11/10/2021 Trường mầm non Cẩm Đình tổ chức hội nghị "Càn bộ, viên chức, người lao động năm học: 2021 - 2022"

Ngày 11/10/2021 Trường mầm non Cẩm Đình tổ chức hội nghị "Càn bộ, viên chức, người lao động năm học: 2021 - 2022"