VĐV Trường Mầm Non Cẩm Đình tham dự giải cầu lông CB, GV, NV ngành GDĐT Phúc Thọ Năm Học: 2020-2021

VĐV Trường Mầm Non Cẩm Đình tham dự giải cầu lông CB, GV, NV ngành GDĐT Phúc Thọ Năm Học: 2020-2021