Ngày 20/9/2021 trường mầm non Cẩm Đình tổ chức chương trình vui tết Trung thu năm 2021 cho các bé trên phần mềm zoom meting vào lúc 19 giờ 30 phút.

Ngày 20/9/2021 trường mầm non Cẩm Đình tổ chức chương trình vui tết Trung thu năm 2021 cho các bé trên phần mềm zoom meting vào lúc 19 giờ 30 phút.