Ngày 28/2/2021 Trường MN Cẩm Đình phối hợp với trạm y tế phun thuốc khử khuẩn và làm tốt côngtác vệ sinh chuẩn bị đón trẻ trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch

Trường MN Cẩm Đình phối hợp với trạm y tế phun thuốc khử khuẩn và làm tốt côngtác vệ sinh chuẩn bị đón trẻ trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch