Ngày 27/4/2020 trường MN CĐ đã trao quà đến các gia đình có con đang học tại trường, mà có hoàn cảnh khó khăn.