Ngày 6/3/2020, Chi bộ Trường MN Cẩm Đình tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Về dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Vũ Quang Khoa-Thường trực Đảng ủy, PCT UBND, Đồng chí Đào Thị Hồng Đào-Cán bộ phụ trách chi bộ, Đồng chí Vũ Văn Mạnh- Đảng ủy viên 

Tại Đại hội Có 17/17 đ/c Đảng viên được triệu tập có mặt đầy đủ: Nội dung buổi Đại hội

Tại phiên trù bị,  Đại hội đã bầu ra được Đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký gồm các đ/c sau:

 * Đoàn chủ tịch gồm:

1. Đ/c Đặng Thị Vân Thủy

2. Đ/c Khuất Thị Mai

3. Đ/c Nguyễn Thị Oanh

* Đoàn thư ký gồm: 1. Đ/c Nguyễn Thị Vân

Khai mạc đại hội đồng chí: Đặng Thị Vân Thủy thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc Đại hội.

Cùng với sự hiện diện, động viên của các đại biểu, Đại hội  được đón nhận những tình cảm, những hoa tươi thắm đầy ý nghĩa của các tập thể và cá nhân tới chúc mừng đại hội. Đ/c Vũ Quang Khoa Đại diện Đảng ủy tậng hoa chúc mừng Đại Hội

Đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội Đ/c Đặng Thị Vân Thủy trình bày dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020 và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2018- 2020. Đ/c Khuất Thị Mai Lên đọc báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ xã và báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội

Tại Đại hội có đ/c Nguyễn Thị Đảo, đ/c Nguyễn Kim Dung, Đào Đình cẩn phát biểu ý kiến thảo luận.

Tại Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ gồm 3 đ/c đó là: Đ/c Đặng Thị vân Thủy; đ/c Khuất Thị Mai; đ/c Nguyễn Thị Kim Dung. Bầu đ/c Đặng Thị vân Thủy làm bí thư chi bộ, d/c Khuất thị Mai là phó bí chi bộ. Đại hội đã bầu 4 đ/c đi dự Đại Hội cấp trên. 

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn và dân chủthành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung và chương trình đã đề ra.

Một số hình ảnh của Đại hội