Sáng ngày 07/5/2020, trường MN Cẩm Đình tổ chức họp đánh giá công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5. Đặc biệt trong cuộc họp, triển khai phương án cho học sinh đi học trở lại.

Sau cuộc họp, nhà trường đã tổ chức diễn tập phương án cho học sinh đi học trở lại. Và sau đây là 1 số hình ảnh: